Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską przyczynia się do zmniejszania różnic
społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej
Przejdź na serwis »

Podziękowania

Data publikacji: 
13/05/2011

Zarząd Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. serdecznie dziękuje wszystkim osobom i podmiotom zaangażowanym w realizację Projektu Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PE/028 pt.: „Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków” za wkład wniesiony w rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Zgierzu.

 

Szczególnie dziękujemy:

  • Władzom Miasta Zgierza III, IV, V i VI kadencji oraz Starostwa Powiatowego w Zgierzu za przychylność i stworzenie dobrych warunków dla realizacji Projektu,
  •  służbom miejskim za owocną współpracę oraz sprawną koordynację działań,

oraz

  • mieszkańcom Zgierza za cierpliwość i wyrozumiałość w znoszeniu niedogodności związanych z utrudnieniami związanymi z prowadzonymi robotami budowlanymi.

 

 


Powrót