Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską przyczynia się do zmniejszania różnic
społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej
Przejdź na serwis »

Podział na kontrakty

Projekt pn.: "Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków" podzielony został na 12 Kontraktów budowalnych oraz 5 Kontraktów usługowych:

  • Kontrakty budowlane

1. Kontrakt nr 1A - "Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Chełmy"

2. Kontrakt nr 1B I - "Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Chełmy - Adelmówek"

3. Kontrakt nr 1B II - "Budowa sieci wodociagowej w ul. Konstantynowskiej, Barona, Boruty,

    Kwasowej"

4. Kontrakt nr 1C - "Modernizacja Stacji wodociągowej w Zgierzu"

5. Kontrakt nr 1D - "Budowa sieci wodociągowej na terenie Zgierza"

6. Kontrakt nr 1E I - "Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach Rudunki i Podleśna"

7. Kontrakt nr 1E II - "Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Krzywie"

8. Kontrakt nr 1F I - "Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Proboszczewice - Wschód"

9. Kontrakt nr 1F II - "Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Proboszczewice - Zachód"

10. Kontrakt nr 1G I - "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach po ZPB Boruta"

11. Kontrakt nr 1G II - "Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego i Szczawińskiej"

12. Kontrakt nr 5 - "Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Zgierzu"

  • Kontrakty usługowe

1. Kontrakt nr 2 - Inżynier Kontraktu dla Projektu 

2. Kontrakt nr 3 - Pomoc Techniczna dla Projektu

3. Kontrakt nr 4 - Działania informacyjne i promujące dla Projektu

4. Kontrakt nr 6 - Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla Kontraktu nr 5

5. Kontrakt nr 7 - Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla Kontraktu nr 1F

 

 

 

 

 


Powrót