Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską przyczynia się do zmniejszania różnic
społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej
Przejdź na serwis »

Zakres rzeczowy

 

Projekt pn. „Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków” objął swoim zakresem następujące działania:

 1. Modernizacja stacji wodociągowej w Zgierzu
 2. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Zgierza
 3. Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zgierza
 4. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu

W ramach działania I. „Modernizacja stacji wodociągowej w Zgierzu”  zrealizowano następujące zadania:

 • budowa trzech nowych studni głębinowych na istniejącej Stacji wodociągowej,
 • wprowadzenie ciągłego procesu dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru wraz z modernizacją budynku chlorowni w celu ochrony wody przed wtórnym zakażeniem bakteriologicznym w rozległej sieci wodociągowej,
 • wymiana rurociągów oraz armatury na terenie Stacji wodociągowej,
 • opomiarowanie, automatyzacja i wizualizacja procesów wydobycia i uzdatniania wody, 
 • budowa odstojników wód popłucznych z procesu płukania odżelaziaczy,
 • modernizacja pompowni II stopnia.
W ramach działania II. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Zgierza” zrealizowano:
 • budowę sieci wodociągowej – 11 km,
 • modernizację sieci wodociągowej – ok. 2,8 km,
 • opomiarowanie sieci w celu identyfikacji strat wody.

W ramach działania III. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zgierza” zrealizowano:

 • budowę kanalizacji grawitacyjnej wraz z odejściami bocznymi - 72,4 km,
 • budowę sieci kanalizacji tłocznej - 5,8 km,
 • modernizację sieci kanalizacji sanitarnej - 2,8 km.
W ramach działania IV. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu”  wykonano:
 • montaż urządzeń umożliwiających uruchomienie drugiego reaktora biologicznego, co zapewni możliwość przeprowadzania remontów i napraw reaktora pracującego,
 • zmianę procesu biologicznego oczyszczania ścieków na technologię, która zapewni osiągnięcie parametrów obowiązujących dla oczyszczalni ścieków powyżej 100 000 RLM,
 • rozszerzenie monitoringu ilości i jakości dopływających i oczyszczonych ścieków,
 • rozbudowę węzła gospodarki osadowej – montaż dodatkowej linii odwadniani osadu: prasy oraz urządzeń do higienizacji osadu,
 • doposażenie laboratorium istniejącego na terenie oczyszczalni ścieków  i uzyskanie akredytacji.

 


Powrót