Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską przyczynia się do zmniejszania różnic
społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej
Przejdź na serwis »

Promocja Projektu

     Jednym z warunków decyzji wydawanej przez Komisję Europejską w sprawie przyznania pomocy z Funduszu Spójności jest obowiązek zapewnienia realizowanym projektom odpowiedniej promocji.

Działania informacyjne i promujace mają na celu:

 • zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej:

                  - projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności

                  - roli jaką odgrywa Unia Europejska poprzez Fundusz Spójności

 • informowanie potencjalnych beneficjentów o możliwościach wsparcia z Funduszu Spójności,
 • informowanie aktualnych beneficjentów o zmianach i obowiązujących zasadach w ramach Funduszu Spójności.

Działania informacyjne i promujące kierowane są do nastepujących grup docelowych:

 • ogółu społeczeństwa,
 • mediów,
 • partnerów społecnych i gospodarczych w tym organizacji pozarządowych.

 

Źródło: "Wytyczne do prowadzenia działań informacyjnych i promujących ..." - MRR, wrzesień 2008

 

     Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. prowadzi kampanię reklamową Projektu pn.: "Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków", w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, przy użyciu następujących narzędzi:

 • tablic informacyjnych,
 • konferencji prasowych,
 • spotów telewizyjnych,
 • filmu o Projekcie,
 • artykułów prasowych,
 • prezentacji multimedialnych,
 • plakatów,
 • ulotek informacyjnych,
 • galanterii reklamowej.
ZałącznikWielkość
kalendarz 2010.pdf3.13 MB

Tablica informacyjna Ulotka Ulotka - 2 str. dlugopis Notes Notes - kartki Notes Notes - kartki Plakat
Powrót