Pogotowie wod. - kan.
 42 715-12-96
 lub 88 715-12-96 (tel. kom.)
czynne
24 godziny na dobę
Przejdź na serwis »

 


  Spółka „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz” Sp. z o.o. 
zrealizowała poniższe inwestycje z zakresu sieci wod-kan
przy pomocy środków finansowych
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 

  • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta i osiedlu Kurak IV w Zgierzu.

  • Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Krzywie - Południe w Zgierzu – etap II.

  • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wigury w Zgierzu.

  • Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Konstantynowskiej, Śniechowskiego, Traugutta i Pułaskiego w Zgierzu. 


 

Aby nadchodząca Wielkanoc przyniosła Państwu nadzieję, radość i duchową odnowę, a świąteczny czas stał się okazją do przeżywania wielu wzruszeń płynących ze Zmartwychwstania Pańskiego. 
  
w imieniu Pracowników i własnym
życzy Prezes Zarządu
„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.
Piotr Karasiewicz
  

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

 

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., zaprasza do współpracy w zakresie wprowadzenia do obrotu organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby pn.: „BardeNCal” produkowanego przez Spółkę. 

Powyższy preparat został dopuszczony do obrotu Decyzja Nr G-684/17 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znak: HOR.ns.8101.51.2017.76 i posiada instrukcję stosowania.

Zapraszamy do wstępnych rozmów do siedziby Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. w Zgierzu przy ul. Andrzeja Struga 45. Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania. 

 

Osoba udzielająca informacji: Kierownik Działu Oczyszczania Ścieków – Rafał Biernacki, tel.: 42 715 12 95 w. 38.

 


 

KOMUNIKAT

 

Ostrzegamy przed oszustami podszywającymi się pod pracowników przedsiębiorstwa „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.

Informujemy, że wszyscy  nasi pracownicy posiadają imienne identyfikatory ze zdjęciem lub legitymacje wydane przez „Wodkan – Zgierz”.

Dla własnego bezpieczeństwa prosimy nie wpuszczać na posesje lub do mieszkań osób nieposiadających wymienionych wyżej dokumentów

oraz prosimy o wszystkich zaistniałych przypadkach niezwłocznie informować policję.

Zarząd „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.

 


 

 

Przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.

 

informuje, że uchwałą nr XLII/547/17 z dnia 30 listopada 2017 r. Rada Miasta Zgierza zatwierdziła przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Miasta Zgierza i wydzielonym terenie Gminy Zgierz oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasta Zgierza w 2018 r.

Ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przez przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. nie uległy zmianie i w 2018 r. wynosić będą odpowiednio:

- woda na cele socjalno-bytowe (I grupa taryfowa) – 3,31 zł netto/m³+ 8% VAT = 3,57 zł brutto/m³,

- woda na cele pozostałe (II grupa taryfowa) – 3,34 zł netto/m³ + 8% VAT = 3,61 zł brutto/m³,

- ścieki -7,20 zł netto/m³ + 8% VAT = 7,78 zł brutto/m³.

Jednakże w związku z publikacją ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180) zmieniającej m.in. tryb oraz okres obowiązywania taryfy, powyższe ceny mogą ulec zmianie wskutek obowiązkowego wprowadzenia jeszcze w 2018  r. nowej taryfy.