Pogotowie wod. - kan.
 42 715-12-96
 lub 88 715-12-96 (tel. kom.)
czynne
24 godziny na dobę
Przejdź na serwis »

 

 


 

 

Uprzejmie informujemy, 

że w dniu 04.06.2021 r. (piątek)

Biuro Obsługi Klienta oraz działy 

administracyjne i obsługujące klientów 

 

będą nieczynne. 

 

 


 

 

KOMUNIKAT

 

 

Informujemy, że od dnia 04.05.2021 r. przywracamy możliwość osobistego załatwiania spraw w WODKAN – Zgierz. 

Przebywających na terenie WODKAN Klientów prosimy o zachowanie zalecanych zasad sanitarnych (ograniczona liczba klientów do 3 osób jednocześnie w BOK, utrzymanie 1,5 m dystansu, używanie maseczek zakrywających usta i nos).

 

Jednocześnie zachęcamy – o ile to możliwe –  do kontaktowania się z nami przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość, tj.:

telefonicznie, dzwoniąc do Biura Obsługi Klientów pod nr:

42 715 12 95 i 693 500 506,

mailowo na adres bok@wodkan.zgierz.pl.,

za pośrednictwem kont internetowych

- w przypadku dokonywania wpłat na rachunki WODKAN - Zgierz.

 

Pogotowie Wod-Kan czynne jest całą dobę,

zgłoszenia awarii przyjmowane są pod

nr tel. 42 715 12 96 i kom. 887 15 12 96.

 

 


 

  

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01 stycznia 2021 r. została uruchomiona możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej.

 

Aby skorzystać z tej możliwości należy pobrać ze strony internetowej Spółki

druk „Akceptacja przesyłania faktur w formie elektronicznej”,

a następnie po jego wypełnieniu i podpisaniu, przesłać jego skan na adres e-mail: bok@wodkan.zgierz.pl

 

Z chwilą otrzymania od Państwa ww. druku Spółka rozpocznie przesyłanie faktur za świadczone usługi na wskazany w dokumencie adres e-mail.

 

Prosimy aby Akceptacja była wysłana z adresu mailowego, na który docelowo będą Państwo chcieli otrzymywać fakturę.

 


 

 

KOMUNIKAT
Przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. informuje, iż czasowo zawiesza wykonywanie projektów przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.
 

 


 

 

 


  
 
 
 
(materiał wideo youtube)
 
Akcja edukacyjno-ekologiczna POMYŚL, ZANIM WYRZUCISZ!
 
Każdego dnia do miejskiej kanalizacji trafiają odpady stałe: patyczki, płatki i chusteczki kosmetyczne, wata celulozowa, szmaty, a nawet resztki żywności. Powodują one zapychanie się przewodów kanalizacyjnych i utrudniają prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków. Apelujemy zatem, aby nie wrzucać do toalet przedmiotów nierozpuszczalnych w wodzie. Toaleta to nie śmietnik!
 

 
9.09.2019 r.
 
KOMUNIKAT
 
 

Przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" Sp. z o.o. informuje, iż woda dostarczana mieszkańcom korzystającym z sieci wodociągowej miasta Zgierza, spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm). Aktualne wyniki badań wody publikujemy poniżej. 

 
BADANIA JAKOŚCI WODY z dnia 5 i 13 .08.2019 r.
 
 BADANIA JAKOŚCI WODY z dnia 2.09.2019 r.
 
BADANIA JAKOŚCI WODY z dnia 9.09.2019 r.
 

KOMUNIKAT
Przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. informuje, iż zaopatruje mieszkańców w wodę pitną, która spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294). Aktualne wyniki badań wody publikujemy pod zakładką Jakość wody i ścieków.
 

 KOMUNIKAT

Ostrzegamy przed oszustami mogącymi podszywać się pod pracowników przedsiębiorstwa „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.
Informujemy, że wszyscy  nasi pracownicy posiadają imienne identyfikatory ze zdjęciem lub legitymacje wydane przez „Wodkan – Zgierz”.
Dla własnego bezpieczeństwa prosimy nie wpuszczać na posesje lub do mieszkań osób nieposiadających wymienionych wyżej dokumentów oraz prosimy o wszystkich zaistniałych przypadkach niezwłocznie informować policję.
Zarząd „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.

 


OŚWIADCZENIE

 

W związku z pojawiającymi się fałszywymi informacjami nt. gospodarowania odpadami przez przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. oświadczamy, że przedsiębiorstwo nasze przyjmuje wyłącznie nieczystości płynne, tj. ścieki dostarczane przez podmioty, z którymi podpisane zostały stosowne umowy. Nie przyjmujemy żadnych odpadów stałych.

 

Zgierz, 2 listopada 2018 r.

 

Zarząd „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.

 

 


 

 

Komunikat dotyczący form płatności

 

Szanowni Państwo,

w kasie Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. można dokonywać płatności w formie gotówkowej oraz kartą płatniczą w formie bezgotówkowej.

 

 


 

Komunikat dotyczący RODO


Szanowni Państwo,
w oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
 

  • 1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 45.
  • 2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków oraz w związku z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą.
  • 3.    Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, tj. uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych (np.: operatorzy pocztowi, ubezpieczyciele, podmioty świadczące usługi projektowe, budowlane, techniczne i informatyczne).
  • 4.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji sprawy, a także po jej zakończeniu w celu windykacji i archiwizacji, w czasie zgodnym z obowiązującymi przepisami.
  • 5.    Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.
  • 6.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • 7.    Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji wniosku lub zawarcia i realizacji umowy – niezbędne.

 


Przetargi

Przetargi elektroniczne

Data publikacji: 
15/07/2019
» Czytaj więcej