Pogotowie wod. - kan.
 42 715-12-96
 lub 88 715-12-96 (tel. kom.)
czynne
24 godziny na dobę
Przejdź na serwis »

Informacja o montażu wodomierzy przystosowanych do odczytu radiowego

Data publikacji: 
04/10/2012

 

   Uprzejmie zawiadamiamy, iż dążąc do poprawy jakości świadczonych usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Spółka wdraża nowy system dokonywania odczytów wodomierzy. Podczas wymiany wodomierzy głównych Spółka instaluje aktualnie wodomierze z nakładkami do zdalnych odczytów drogą radiową. 

    Dzięki temu rozwiązaniu okresowe odczyty wodomierzy będą przeprowadzane w odstępach miesięcznych i nie będą wymagać Państwa obecności w domu.
     Drogą radiową otrzymywać będziemy również inne dane dotyczące pracy wodomierza takie jak np.: powiadomienia o ewentualnych wyciekach na instalacjach wewnętrznych, co niewątpliwie zabezpieczy przed niepotrzebnymi stratami wody i wpłynie na wysokość płaconych rachunków.
      Ci z Państwa, którzy posiadają wodomierze dodatkowe (podliczniki) służące do rozliczania ścieków z uwzględnieniem wody bezpowrotnie zużytej, mogą zaopatrzyć się w odpowiedni wodomierz z nakładką przeznaczoną do zdalnego odczytu co umożliwi bieżące odejmowanie wody bezpowrotnie zużytej z ilości ścieków obliczonej na podstawie wskazań wodomierza głównego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Spółki przy ul. Struga 45 lub pod numerem telefonu 42/715-12-95, w celu złożenia odrębnego zlecenia.
Mamy nadzieję, że nowy sposób dokonywania odczytów ilości wody zużytej w miesięcznych okresach rozliczeniowych spełni Państwa oczekiwania oraz zracjonalizuje system odczytów wodomierzy w zakresie terminowości oraz konieczności przebywania właściciela na terenie nieruchomości.
 


Powrót