Pogotowie wod. - kan.
 42 715-12-96
 lub 88 715-12-96 (tel. kom.)
czynne
24 godziny na dobę
Przejdź na serwis »

Komunikat dotyczący podlewanie terenów zielonych

Data publikacji: 
31/08/2012

 

 

 

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. informuje szanownych Klientów o możliwości zainstalowania na terenie nieruchomości wyposażonej w przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne dodatkowego wodomierza do pomiaru wody przeznaczonej do bezpowrotnego zużycia.

 

Zgodnie z nowymi regulacjami obowiązującymi w spółce „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. odliczanie od ilości odprowadzonych ścieków wody bezpowrotnie zużytej począwszy od 1 marca 2012 r. stosowane będzie przez cały rok kalendarzowy. Oznacza to, że oddzielnie opomiarowana woda, wykorzystana np. do podlewania przydomowych ogródków, będzie przez cały rok uznawana za wodę bezpowrotnie zużytą (do tej pory obowiązywało to w okresie od 15 marca do 15 września).

 

Nowe uregulowania pozwolą na zmniejszenie wydatków naszych Klientów korzystających z wody w tym celu, również poza sezonem uznawanym w naszym klimacie za wegetacyjny.

 

Decyzja Zarządu Spółki wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, jak również uwzględnia obserwowane w ostatnich latach zmiany klimatyczne
i wydłużenie okresu pielęgnacji terenów zielonych.

 

W celu zainstalowania dodatkowego wodomierza służącego ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta „Wniosek o warunki na dodatkowy wodomierz” (dostępny w "Druki i umowy"),  na podstawie którego Spółka określi warunki techniczne jego instalacji, a następnie - po przedstawieniu dokumentacji projektowej - zaakceptuje miejsce montażu.

W celu dokonania odbioru technicznego zainstalowanego wodomierza dodatkowego wraz z jego plombowaniem należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta „Zlecenie odbioru instalacji wodomierza dodatkowego podlicznika” (dostępny w "Druki i umowy").

 

Koszty związane z instalacją wodomierza dodatkowego leżą w całości po stronie Klienta i są związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz zakupem, legalizacją i montażem wodomierza dodatkowego.

 

Za wykonaną usługę odbioru technicznego Spółka pobiera opłatę zgodną z cennikiem w zależności od opcji wybranej przez Klienta.

 


Powrót