Pogotowie wod. - kan.
 42 715-12-96
 lub 88 715-12-96 (tel. kom.)
czynne
24 godziny na dobę
Przejdź na serwis »

Biuro Obsługi Klienta

W celu usprawnienia obsługi klientów Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków utworzone zostało Biuro Obsługi Klientów.
 

 

Mieści się ono na parterze w budynku Spółki przy ul. A. Struga 45.

 

W Biurze Obsługi Klienta można uzyskać wszelkie informacje dotyczące:

  • możliwości podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
  • stanu rozliczeń na świadczone przez Spółkę usługi,
  • jakości świadczonych usług,
  • sposobu rozpatrywania skarg, reklamacji i wniosków,

oraz można:

  • podpisać umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,
  • uzyskać faktury i zapłacić za świadczone przez Spółkę usługi,
  • dokonać wszelkich zmian dotyczących Klienta,
  • złożyć reklamację dotyczącą świadczonych usług,
  • zyskać warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

 

 

Biuro Obsługi Klienta czynne jest:

 

pn. - pt. - 8.00-16.00

 

tel. kasa  42 715-12-95 wew. 24, lub 42 716-32-13

faktury    42 715-12-95 wew. 57, lub 42 716-33-67
umowy    42 715-12-95 wew. 26

przyłącza  42 715-12-95 wew. 30, lub 42 715-27-63

kancelaria 42 715-12-95 wew. 20

 

 

Awarie

 

tel. 42 715-12-95 lub

tel. Pogotowia Wodkan 42 715-12-96 i tel. kom. 88 715-12-96 (24 godziny na dobę)

 

 

Przy zgłaszaniu awarii należy podać:

 

- gdzie zdarzyła się awaria,

- nazwisko oraz numer telefonu osoby zgłaszającej.
 


Powrót