Pogotowie wod. - kan.
 42 715-12-96
 lub 88 715-12-96 (tel. kom.)
czynne
24 godziny na dobę
Przejdź na serwis »

Działalność

Przedmiotem działalności
Spółki "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" jest:

 

I. W ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

  1. wydobycie, uzdatnianie i dostawa wody siecią,
  2. odbiór ścieków siecią i ich oczyszczanie.

II. Ponadto, Spółka realizuje usługi dodatkowe:

  1. odbiór i oczyszczanie ścieków dowożonych samochodami asenizacyjnymi do stacji zlewnej,
  2. wydawanie warunków technicznych do budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  3. bieżąca obsługa i konserwacja kanalizacji deszczowej,
  4. utylizacja odpadów płynnych dowożonych do oczyszczalni ścieków,
  5. analizy laboratoryjne wody i ścieków,
  6. projektowanie sieci i przyłączy wod.-kan.

Podstawowym zadaniem Spółki "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" jest świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbierania ścieków na terenie Miasta Zgierza (na podstawie zezwolenia udzielonego przez Zarząd Miasta Zgierza decyzją z dnia 31 lipca 2002 r.) oraz w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na wydzielonym obszarze Gminy Zgierz (na podstawie zezwolenia udzielonego przez Wójta Gminy Zgierz decyzją z dnia 28 października 2004 r.).

 

Spółka dysponuje stacją wodociągową, siecią wodociągową o długości ok. 150 km (bez przyłączy), siecią kanalizacyjną o długości ok. 77 km, oczyszczalnią ścieków, stacją zlewną ścieków dowożonych. Jest także właścicielem Zakładu Utylizacji Odpadów w technologii pryzm

energetycznych.

 

Dla realizacji przedmiotu działalności Spółka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę techniczną, ekonomiczną i administracyjną.


Powrót