Pogotowie wod. - kan.
 42 715-12-96
 lub 88 715-12-96 (tel. kom.)
czynne
24 godziny na dobę
Przejdź na serwis »

O Spółce

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o. założona została 19. XI 1999 roku jako jednoosobowa spółka Gminy Miasto Zgierz.

 

 

W dniu 31.12.2002 r. sfinalizowany został (trwający od początku roku 2002) proces zmian w Spółce. Do Spółki został wniosiony przez Zgierską Spółkę Wodną majątek trwały służący działalności wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

Zakres usług realizowany przez Spółkę obejmuje głównie zadania własne gminy opisane w art.3 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm).

 

Prowadząc zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. realizuje usługi zaliczane do „użyteczności publicznej”, co decyduje o jej charakterze i podstawowych celach. Oznacza to, że Spółka nie kieruje się w swojej działalności kryterium zysku i kryterium bezpośredniej korzyści, ale zasadniczym kryterium jest dostawa dla społeczeństwa Zgierza usług o charakterze podstawowym po przystępnych cenach.

 

Prawa, obowiązki oraz zasady działania przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego szczegółowo reguluje Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328 ze zm).
 

 


Powrót